Home

Kronekurs utvikling

Prinsipprogram for Demokratene i Norge - Demokraten

  1. Her presenteres vårt prinsipprogram som er en kortere versjon av vårt mer omfattende arbiedsprogram som er tilgjengelig på demokratene.no/program. Leserne kan.
  2. Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene
  3. Vi ser på lønnsomheten i detaljhandelen, grossistnæringen og næringsmiddelindustrien i perioden 2003 - 2017. Analysen finner at driftsresultatet har økt klart.
  4. Demokratenes stortingsvalgprogram for 2017-2021 presenterer vår politikk for å bygge det Norge vi er glad i. Demokratene hadde sitt landsmøte i Kristiansand 18.
  5. Jens Stoltenberg (født 16. mars 1959 i Oslo) er en norsk sosialøkonom og politiker , som siden 1. oktober 2014 har vært generalsekretær i NATO. Han var Norges.
  6. NRK Skole - Lærerike programmer og klip

Rapporter — Samfunnsøkonomisk analys

populær: