Home

Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn 2018

Svar på spm. 17 fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik ..

Jeg viser til brev av 2. oktober 2018 fra Stortingets presidentskap vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget Oversikt over alle forslag som representantene selv har lagt frem for Stortinget. Representantforslag inngår i Stortingets dokumentserie (nummer 8) og kalles ofte. NNN Oslo og Akershus vil komme med følgende støtteerklæring i forbindelse med at medlemmer av Handel og Kontor er i streik: NNN Oslo og Akershus støtter de. Lønnstillegg. Resultatet av lønnsoppgjøret er et generelt tillegg på 2,50 kr pr time til alle, og ytterligere kroner 2,00 pr time i lavlønnstillegg på.

Vårens lønnsoppgjør i privat sektor er ferdig. Alle får en krone mer i timen, mens de lavlønte får 3,80 mer i timen

Innstillinger - stortinget

populær: