Home

Norsk som andrespråk uia

Ønsker du å få styrket kompetanse i norskundervisning for minoritetsspråklige elever? Vil du lære mer om hva som kjennetegner norsk sammenlignet med andre språk? Studiet skal bidra til å styrke opplæring av minoritetsspråklige elever, og vektlegger språklige, litterære og didaktiske emner relatert til norsk som andrespråk

Norsk som andrespråk og kulturkunnskap - Universitetet i Agder - uia

Norsk som andrespråk og kulturkunnskap, halvårsstudium - uia

Eit årsstudium i norsk som andrespråk er bygd opp av emne på til saman 60 studiepoeng. Faget ber i seg ei mengd ulike tema frå fleire faglege disiplinar Les mer om studiet på UiA sine nettsider. Studiet Norsk som andrespråk gjør deg i stand til å utvikle kunnskap og strategier for å undervise tospråklige elever

Da er årsenheten i norsk som andrespråk noe for deg! Hvorfor velge dette programmet? Hva lærer du? Søknadsfrist og opptak; Oppbygging og gjennomføring Undervisning. Norsk språk som andrespråk er eit reint nettstudium. All undervisning skjer via læringsplattforma ved UiB, som studentane får tilgang til ved opptak.

Stillingstittel: Doktorgradsstipendiatstilling i norsk som andrespråk (162617), Arbeidsgiver: Universitetet i Agder, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått u Gratis ressursser for elever og lærere Norsk som andrespråk. Norsk som andrespråk Studenter som har avlagt semesteremnet i norsk som andrespråk ved UiO våren 2003 eller tidligere, og ønsker en årsenhet i norsk som andrespråk,.

Norsk - emne 4: Innføring i norsk som andrespråk og - uia

 1. Norsk grammatikk for læreren er aktuell for lærere som underviser i norsk som andrespråk. Boka tar for seg spørsmål som ofte dukker opp i undervisningen,.
 2. Stillingstittel: Doktorgradsstipendiat i norsk som andrespråk (151619), Arbeidsgiver: Universitetet i Agder, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått u
 3. Norsk som andrespråk - Prisme. Prismestudiet rettar seg mot deg som underviser i norsk språk for barn eller vaksne med eit anna morsmål, eller som vil kvalifisere.
 4. Bachelorprogrammet i norsk som andrespråk handlar om ulike sider knytt til det å lære norsk i Noreg
 5. har kunnskap om kva ved det norske språket som kan vere spesielt vanskeleg å lære for ein som skal lære seg norsk som andrespråk, og kvifor dette er vanskeleg
 6. Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i norsk som andrespråk for en.
 7. Årsenheten i norsk som andrespråk tar for seg problemstillinger knyttet til undervisning i andrespråk, og du får innsikt i hvordan barn og voksne som.

En master i Nordiske studier, studieretning norsk som andrespråk gir et teoretisk, faghistorisk og metodisk grunnlag for forskning og undervisning innenfor feltet UiA har som mål å Den utlyste stipendiatstillingen retter seg mot søkere med prosjekter knyttet til feltet norsk som andrespråk generelt og. Dette nettstedet er et supplement til læreverket Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk. Her finner du en del oppgaver som du kan øve deg på Universitetet i Agder - Doktorgradsstipendiat i norsk som andrespråk. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Lærerutdanning for tospråklige lærere - Universitetet i Agder - uia

Jobbmoglegheiter. Eit studium av norsk som andrespråk gjev eit godt grunnlag for å undervise i norsk språk til personar i alle aldrar som flyttar til Noreg utan å. For å sikre minoritetsspråklige elever en likeverdig opplæring er det behov for pedagogisk utvikling av norsk som andrespråk, og økt kompetanse hos lærerne som. Norsk som andrespråk (årsenhet) Beskjeder UiO tilbyr 40 stipendplasser på Den internasjonale sommerskole ved UiO til egne programstudenter. Publisert 5. Elever og privatister med kort botid i Norge som får tilpasset opplæring etter den ordinære norskplanen, kan ta denne eksamenen også våren 2017 I emnene som inngår i årsenheten gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, eventuelt på svensk eller.

Norsk som andrespråk og kulturkunnskap 2 - Universitetet i Agder - uia

 1. Gjør skoleoppgavene morsommere med denne fine linjalen
 2. Bachelorprogrammet i nordisk og litteraturvitenskap, studieretning norsk som andrespråk er en treårig utdanning og består av 180 studiepoeng (sp)
 3. Å LÆRE NORSK SOM ANDRESPRÅK Kurs del 2 i kursrekken: Flerspråklige elever i klassen eller i SNO 26.09.2017 -14.00-15.0
 4. Det er framleis stor mangel på lærarar med formell utdanning om norsk som andrespråk og flyktningspesifikke emne. Det bur pr. i dag flyktningar i alle kommunar i.

Språktilbud til studenter med norsk som andrespråk - uia

Norsk som andrespråk og kulturkunnskap, halvårsstudiu

Fagbokforlaget norsk som andrespråk, Bergen, Hordaland. 694 likes. Siden for deg som underviser i norsk som andrespråk. Her finner du informasjon om.. Norsk som andrespråk (Heftet) av forfatter Ann-Kristin Helland Gujord. Norsk som andrespråk. Pris kr 549. Bla i boka. Se flere bøker fra Ann-Kristin Helland Gujord Norsk som andrespråk 1. Flerspråklige klasserom er regelen snarere enn unntaket i dagens Norge. For å møte dette språklige mangfoldet er det nødvendig at. Norsk som andrespråk - Gyldendal Undervisning, Oslo, Norway. 1,227 likes · 2 talking about this. Norsk som andrespråk - Gyldendal Undervisning er en side.. Forutsatt at det kommer tilbud om et påbygningsemne i norsk som andrespråk for lærere, vil studiet danne grunnlag for opptak på dette. Mer informasjon Pri

Flerkulturelle klasser og tospråklige elever krever særskilt kompetanse hos lærerne. Studiet Norsk som andrespråk gjør deg i stand til å utvikle kunnskap og. Norsk som andrespråk. God i norsk har som mål å gjøre språkinnlæringen strukturert og overkommelig. Med tydelig progresjon og eksplisitte forklaringer i hvert.

Kva meiner innvandrarane sjølve om det å læra norsk som andrespråk i vaksen alder i eit nytt samfunn og i ein ny kultur? Og kvifor skal me eigentleg studera. Da er årsenheten i norsk som andrespråk noe for deg!Studiet passer for deg som ønsker å fullføre en utdanning eller ta videreutdanning innen norsk som andrespråk Norsk som andrespråk NOA publiserer artikler innenfor fagområdet norsk som andre- og fremmedspråk tolket i vid forstand Norsk som andrespråk; Akademisk; Grunnleggende norsk 1.-10. trinn. Fagområder. Verk; Norsk start 1-4. Norsk start 5-7. Norsk start 8-10. Digitale ressurser

Norsk som andrespråk, årsstudium Universitetet i Berge

 1. Norsk som andrespråk, bar. Christina de Jounge Sturesson Jan Gausemel Christina de Jounge Sturesson. Kjøp. Finn et ord, og bruk det nå. Her er jeg
 2. Språk. Universiteter og høyskoler har lovpålagt plikt til å ta ansvar for studenter som har norsk som andrespråk. Men det har også arbeidsgivere, ledere og.
 3. Andrespråk. Språk som en person ikke har som førstespråk, (norsk) som førstespråk. Brukes både om opplæring i et andrespråk,.
 4. Kunne du tenkt deg å studere NORSK SOM ANDRESPRÅK - 15 SP i ? Universitetet i Bergen, Nettstudier tilbyr dette studiet (videre- og etterutdanning)
 5. Norsk som andrespråk for voksenopplæringen. Dette er et helt nytt tilbud for deg som er lærer i voksenopplæring og som arbeider med ungdom eller voksne med andre.
 6. Samisk som andrespråk, samisk 4, Det er ikke tillatt å bruke oversettelsesprogrammer som hjelpemiddel i språkfag (norsk, samisk, finsk som andrespråk,.

Hvordan legge til rette for at voksne innvandrere som skal lære norsk som andrespråk får treffe nordmenn og praktisere språket? Vi har engasjert samtalepartnere. Fag: Norsk som andrespråk. Trinn: Spor 2 og spor 1, nivå A1 og A2 Læreplan: Følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere fra 2012 På denne siden forklarer vi grunnleggende trekk ved det norske språket. Videoene er særlig ment for deg som har norsk som andrespråk

Det kan tildeles 110 000 kroner i stipend for å ta videreutdanning på 30 studiepoeng i norsk som andrespråk på høyskoler og universiteter i Norge Norsk som andrespråk 2 er ei vidareføring av studietilbod til lærarar i grunnskole og vaksenopplæring som underviser elevar med innvandrar- eller flyktningbakgrunn Norsk som andrespråk (Heftet) av forfatter Ann-Kristin Helland Gujord. Fagbøker. Pris kr 549. Bla i boka. Se flere bøker fra Ann-Kristin Helland Gujord Det er viktig å øve systematisk på ferdighetene som de voksne elevene i norsk som andrespråk blir prøvd i på norskprøven, nemlig snakke, samtale, skrive, lese.

Norsk som andrespråk . Mona har arbeidet ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen ved NTNU i Trondheim og er nå ved UiA. Forfatter på Multi 1-7 Det er stor mangel på lærarar med formell utdanning om norsk som andrespråk og flyktningspesifikke emne. Det bur pr i dag flyktningar i alle kommunar i Noreg, noko. Vidareutdanninga «Norsk som andrespråk» ved UiS har vore eit populært tilbod i mange år. Med den pågåande straumen av flyktningar til Norge, er tilbodet meir. Språklig oppmerksomhet i klasserommet NOA norsk som Andrespråk 2 - 2011. Utfordringer for sent ankomne elever i vgo •Norsk som ferdighetsfag og som et tung NTNU har et variert tilbud av emner innenfor norsk som andrespråk med vekt på både teoretisk analyse og praktisk anvendelse av denne kunnskapen

Innleiing. Innhaldet i studiet er norsk som andrespråk. Undervisinga vil ta utgangspunkt i vaksne elevar/ deltakarar og studiet vil ha vaksnes læring som fagleg ramme Hamar Åse Marie Daleng Masteroppgave Hva karakteriserer minoritetsspråklige elever som har problemer med å lære norsk som andrespråk? En kvantitativ. Universitetet i Bergen - NORSK SOM ANDRESPRÅK. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. Valg av skole, studie og yrke Norsk som andrespråk i et uttaleperspektiv - En studie av vietnamesiske og somaliske kvinners mestring av norske vokaler - vokalkvalitet og vokalkvantitet

Videreutdanning - Kompetanse Norg

Norsk som andrespråk: Tips til foresatte og lærere NB! De fleste flisene på denne siden har lister hvor du må velge språk Hvilken læreplan skal elevene følge i norsk? Hva er det som gjør at noen elever med kort botid stryker på eksamen? Og hvordan kartlegge og vurdere dem Kjøp 'Norsk som andrespråk, perspektiver på læring og utvikling' av Ann-Kristin Helland Gujord fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater. Norsk som andrespråk Læremidler 2019. Hei! Abc Tar voksne analfabeter på alvor og gjør dem til deltakere i det norske samfunnet. Les mer på side 1

Norsk som andrespråk er ment å være et overgangsfag frem til elevene har tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge ordinær undervisning i norsk. Til Norsk som andrespråk Alfabetisering Norsk for begynnere A1-A2 Spor 1 Spor 2 og 3 Norsk for viderekomne B1-C1 Spor 1.

1 STUDIEPLAN NORSK SOM ANDRESPRÅK 10 STUDIEPOENG videreutdanningstilbud Stavanger, UiS Pluss Norsk som andrespråk Videreutdanning 10 studiepoeng. Norsk som andrespråk Min norsk Min norsk Smart Øving A1 til A2 Min norsk er et læreverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Hva er Praktisk norsk 2? Boka egner seg som en første innføring i grammatikk eller for å samle og strukturere kunnskapen som deltakerne allerede har Pris: 475,-. heftet, 2018. Sendes innen 1‑3 virkedager. Kjøp boken Norsk som andrespråk av Gunhild Tveit Randen, Else Ryen, Guri Bordal Steien, Bente Ailin. Norsk som andrespråk - Studiemilj.

Norsk som andrespråk (årsenhet) - Universitetet i Osl

 1. Så vil det selvsagt være enklere for en svensk eller dansk å lære seg godt norsk på fire år enn en som kommer fra NOR1049 for norsk som andrespråk for.
 2. Kva meiner innvandrarane sjølve om det å læra norsk som andrespråk i vaksen alder i eit nytt samfunn... Kommentarer. Hold deg oppdatert på Fagsnakk
 3. OsloMet - storbyuniversitetet - Velkommen til OsloMet! Her vil du finne det du trenger å vite før og under studiestart på Norsk som andrespråk
 4. Norsk som andrespråk er eit vitskapleg fagområde som meir enn dei fleste humanistiske fagområde har ein direkte relevans for samfunnet,.
 5. Kjøp 'Finn et ord. Bildekort, Norsk som andrespråk, barn' av Christina de Jounge Sturesson fra Fagbokforlaget
 6. For å lære mer viser vi til teoriboka og arbeidsboka i Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk som gir teoristoff og mange flere oppgaver om hvert emne. Oppgaver
 7. Norsk som andrespråk 15 sp. oppdrag ordinær eksamen - høst; Barns språk og tekstkultur 30 sp. FØU ordinær eksamen - vår; Norsk 1, 30 sp. ALU emne 2, 12 sp.

Kurs og seminarer for lærere i norsk som andrespråk. Forlagshuset. Se hva som skjer i forlagshuset Cappelen Damm . Fra bloggen; Ann-Kristin Helland Gujord Forutsatt at det kommer tilbud om et påbygningsstudium i norsk som andrespråk for lærere, vil studiet danne grunnlag for opptak på dette. Mer informasjo

Norsk språk som andrespråk (fjernstudium) - uib

 1. Pensumlister for Norsk som andrespråk Kull 2015 studieår NOR 6611 - Norsk som andrespråk, emne 1: Lesing og læring i en tospråklig kontekst - Pensum for kull.
 2. I dagens flerkulturelle samfunn er kompetanse i norsk som andrespråk etterspurt. En bachelorgrad i norsk som andrespråk egner seg godt for arbeid i skoleverket.
 3. Norsk som andrespråk Ungdomstrinn 8-10 Troll i ord er et læreverk for begynneropplæring i norsk som fremmedspråk

Den sjette nasjonale forskerkonferansen om norsk som andrespråk arrangeres av Universitetet i Stavanger 6. og 7. november 2014 Kunne du tenkt deg å studere NORSK (BOKMÅL) SOM ANDRESPRÅK, TRINN 3 - 15 SP i ? Universitetet i Bergen, Nettstudier tilbyr dette studiet (videre. Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk er eit tverrfagleg studium som gir studentar teoretisk og empirisk grunnlag for å handtere utfordringar og. Grammatikken er beregnet på ungdom og voksne som lærer norsk som andrespråk/fremmedspråk, og på lærere som underviser i dette faget. For å ha utbytte av boka.

Doktorgradsstipendiatstilling i norsk som andrespråk (162617

Pris: 397,-. heftet, 2009. Sendes innen 1‑3 virkedager. Kjøp boken Norsk grammatikk; norsk som andrespråk av Kirsti Mac Donald (ISBN 9788202292546) hos Adlibris. Noe som ikke fungerer? Savner du noe? Kommentarer? Send oss tilbakemelding.. Ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) er det ledig ei fast 100 % stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk frå 1.8.2019

Moava.org : N

Norsk som andrespråk . Videreutdanning . 15 studiepoeng, undervisningsspråket er norsk. Deltidsstudium over ett semester. Faglig ansvarlige: Elisabeth Egeli, IK Norsk som andrespråk Studiet skal øke kompetansen hos lærere som underviser minoritetsspråklige elever i norsk i videregående skole. Kunnskap om tospråklighet. Lena Berg jobber som norsk- og engelsklærer ved Lena er utdannet allmennlærer i norsk og engelsk med tilleggsutdannelse i norsk som andrespråk

Oppbygging og gjennomføring - Norsk som andrespråk (årsenhet

Kjøp 'Finn et ord. Familien - på skolen, Norsk som andrespråk, barn' av Christina de Jounge Sturesson fra Fagbokforlaget Du befinner deg på en IP-adresse som ikke tilhører noen av institusjonene som benytter Oria. Kryss av hvis du ikke vil at denne meldingen skal. Læreplanen i norsk gjelder også for elever med samisk eller finsk som andrespråk. Opplæringen i norsk skal sammen med opplæringen i andrespråket bidra til.

Norsk som andrespråk Cappelen Damm Undervisnin

Norsk som andrespråk - Gyldendal Undervisning, Oslo, Norway. 1,226 likes · 10 talking about this. Norsk som andrespråk - Gyldendal Undervisning er en.. Pris: 339,-. heftet, 2014. Sendes innen 1‑2 virkedager. Kjøp boken Norsk som andrespråk av Sonja Kibsgaard, Olaf Husby (ISBN 9788215023281) hos Adlibris.com. Fri. Oppgavene i denne delen tar for seg: - å identifisere ordklasser; For å lære mer viser vi til teoriboka og arbeidsboka i Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk.

populær: