Home

Tilrettelegging eksamen videregående

Rett til tilrettelegging av prøver og eksamen Ung

Elevtjenester, bibliotek, rådgiver, kantine, regler og rutiner, eksamen, IK Tilrettelegging ved eksamen. blir søknad om tilrettelegging ved eksamen behandlet på bakgrunn av dokumentasjon fra grunn- og videregående skole Digitalt søknadskjema tilrettelegging eksamen elev og voksen, første gangs registrering . Logg inn på Min side (til høyre på siden). Rosenvilde videregående skole. Søk. Retningslinjer for eksamen; Tilrettelegging på eksamen; Eksamen Engelsk Vg1 SF, Engelsk Vg2 YF,.

Tilrettelegging på eksamen - Nadderud videregående skol

 1. Har du vansker som gjør at du trenger tilrettelegging av eksamen? Da må du snakke med din kontaktlærer. Kontaktlæreren vil hjelpe deg med å søke om ulike.
 2. Tilrettelegging og fritak av eksamen. Har du hatt fritak i norsk sidemål på gr unnskole eller videregående skole og skal ta eksamen i norsk kan du.
 3. Eksamen i videregående opplæring. Tilretteleggingeksamen. Eksempel på særordninger kan være: lengre tid på store prøver og eksamener,.
 4. Privatister med behov for tilrettelegging av eksamen på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, kan søke om særskilt.

Tilrettelegging av eksamen. Dersom du har funksjonsnedsetting, sjukdom eller andre særlege behov som gir deg vesentlege ulemper i forhold til andre på eksamen, kan. Har du behov for særskilt tilrettelegging av eksamen, f.eks. utvidet tid, til vårens eksamensperiode, kan du søke om dette fram til 15. januar

 1. Fylkeskommunen har ansvar for å arrangere eksamen for elever i videregående skole, Har du behov for tilrettelegging på eksamen må du søke om dette i god tid.
 2. Skien videregående skole / Praktisk info / Eksamen; Har du vansker som gjør at du trenger tilrettelegging av eksamen? Da må du snakke med din kontaktlærer
 3. Tilrettelegging på eksamen; Vitnemål og kompetansebevis; Praktisk informasjon; Ås videregående skole tilbyr IB Diploma Programme over 2 år - Vg2 og Vg3

Tilrettelegging - Porsgrunn videregående skol

Matematikkvansker og tilrettelegging ved prøver og eksamen. Elever i videregående opplæring skal ha vurdering med karakter,. Om du trenger lengre tid på eksamen eller andre hjelpemidler kan du se hva du har krav på her. Det kan søkes om: Utvidet tid; Skrivehjelp ; Forstørret skrif

Tilrettelegging av eksamen - Porsgrunn videregående skol

 1. Rogaland fylkeskommune utvikler regionen gjennom sitt daglige arbeid. Samferdsel, kultur, næring, planarbeid, folkehelse, miljø og videregående opplæring er noe.
 2. Enkelte elever kan ha rett til lengre tid eller annen tilrettelegging som følge av dysleksi, pollenallergi eller annet
 3. Publisert: 24.10.2014 / Sist endret: 28.11.2014 Tilrettelegging på eksamen. Eksamenskandidater med behov for særskilt tilrettelegging, kan etter søknad til skolen.
 4. Fylkeskommunen har ansvar for videregående skoler, og Eksamenskontoret har ansvaret for privatister. Link til eksamenssider Tilrettelegging eksamen

Tilrettelegging. Publisert: 05.09.2014 / Sist endret: 10.05.2017 § 3-32 i forskrift til opplæringsloven: Eksamenskandidater med behov for særskilt tilrettelegging. Hvis du har en funksjonshemming, sykdom, skade eller allergi som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om. Eksamenskandidater med dokumenterte behov kan etter søknad til skolen få tilrettelegging ved eksamen slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra. Enkelte kan ha behov for tilrettelegging av eksamen. Les om hvem som kan søke om tilrettelegging, når du må søke og hva slags tilrettelegging du kan søke om Tilrettelegging på eksamen. Publisert: 09.10.2014 / Sist endret: 04.03.2019 Hva skjer når eleven har behov for særskilt tilrettelegging til eksamen eller.

Tilrettelegging på eksamen - Nannestad videregående skol

Du må selv søke eksamensskolen om tilrettelegging på eksamen. Du finner informasjon om frister og hvordan du søker på de videregående skolenes nettsider Opplæringsloven sikrer tilrettelegging for elever i grunnskole og videregående opplæring. Lov om universiteter og høyskoler regulerer rettighetene til studentene Publisert 23. august 2016, oppdatert 30. mai 2017. Kontaktinformasjon. Postboks 574, 3412 Lierstranda

Elever med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen kan søke om Elevene i de videregående skolene til Akershus fylkeskommune kan klage på alle. Elever kan etter søknad få særskilt tilrettelegging på eksamen Særskilt tilrettelegging ved eksamen. Dersom du har spesielt behov for det, kan du få innvilget særskilt tilrettelegging for den praktiske gjennomføringen Jessheim vgs er en av regionens største videregående skoler med ca 1400 elever og 250 ansatte. Vi tilbyr seks ulike utdanningsprogram, med undervisning i små og. Privatister som melder seg opp til eksamen til et fag i videregående opplæring og ikke har tatt faget tidligere, særskilt tilrettelegging ved eksamen

Tilrettelegging ved eksamen Studentsider - uib

 1. Her kan du søke om tilrettelegging hvis du har helseproblemer som fører til ulemper i eksamenssituasjonen. Du kan også søke dersom du ikke har norsk som morsmål.
 2. Fagprøver og privatisteksamen for videregående . Teoriprøver til fagbrev arrangeres av fylkeskommunen der du bor, Tilrettelegging av eksamen
 3. prøve
 4. SØKNAD OM TILRETTELEGGING VED PRØVER OG EKSAMEN Stange videregående skole NB! Det du søker om skal ikke gi deg fordeler, men kun kompensere for plager.
 5. Særskilt tilrettelegging av eksamen . Etter § 3-32 i Forskrift til opplæringslova, kan privatister søke om særskilt tilrettelegging av eksamen
 6. Eksamenskandidater med behov for særskilt tilrettelegging, kan etter søknad til skolen få tilrettelegging ved eksamen slik at de kan få vist.

bygger på erfaringer du har fra videregående Du kan søke om tilrettelegging av eksamen og/eller studiehverdagen hvis du har et dokumentert. hva slags tilrettelegging som er nødvendig ved eksamen. Dette er hovedsakelig fordi det ikke er mulig å få fritak i andre fag enn sidemål på videregående

Eksamen. Yrkesfag. Studieforberedende Avdeling for særskilt tilrettelegging har tilhold i bygg 6, Kristiansund videregående skole Sankthanshaugen Velkommen til Stabekk videregående skole. En ærverdig, hyggelig skole med gode faglige resultater, dyktige lærere og et moderne innhold. Her kan du lese rektors.

Tilrettelegg eksamen - Nordland fylkeskommun

 1. Elever og privatister med spesielle behov, kan sende en søknad til skolen om å få særskilt tilrettelegging ved eksamen
 2. SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING VED EKSAMEN FOR ELEVER . Søknadsfrist: 15. januar Heimdal videregående sitt vedtak kan klages inn for Fylkesmannen
 3. Tilrettelegging til eksamen. Hvis din funksjonsnedsettelse eller sykdom fører til ulemper ved gjennomføring av eksamen, kan du søke om tilrettelagt.

Alle som har behov for særskilt tilrettelegging av eksamen eller prøver i løpet av året kan søke rektor om dette På udir.no finner du læreplanen for de ulike fagene i videregående Skolen plikter å hjelpe deg med tilrettelegging på prøver og eksamen. Les mer

Forsiden - Rosenvilde videregående skol

Individuell tilrettelegging under eksamen skal ha som formål å oppveie de ulemper eller studenter som har norsk som andrespråk fra videregående. Tilrettelegging på eksamen. Publisert: 24.10.2014 / Sist endret: 31.10.2014 Elever og privatister med behov for særskilt tilrettelegging ved eksamen skal kunne få. Her finner du informasjon om tilrettelegging på de enkelte universitetene og høgskolene i Norge for deg med nedsatt funksjonsevne Vi kan hjelpe deg med: individuell rådgivning; individuell behovsavklaring; tilrettelegging av eksamen etter behov; tilrettelegging av studiesituasjonen etter beho

Tilrettelegging på eksamen; Praktisk informasjon; Lån og stipend; Skoleskyss; Bleiker videregående skole i Asker er kåret til årets entreprenørskapsskole i. Dersom du skal avlegge eksamen utenfor universitetet, må du sende inn søknad på et eget skjema Elever med behov for særskilt tilrettelegging skal kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemå. Tidsfrist for søknad om tilrettelegging ved eksamen

Søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen og prøver Østfold fylkeskommune Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke. SØKNAD - TILRETTELEGGING VED EKSAMEN / STØRRE PRØVER. Søknaden leveres til Servicesenteret innen 1. desember. Elev: Klasse: Kontaktlærer: Søker om.

Eksamen - Kragerø videregående skole - kragero

Særskilt tilrettelegging; Gjør deg kjent med de nettbaserte hjelpemidlene før eksamen og finn ut om du kan ha Chat med videregående. Retningslinjer for eksamen; Tilrettelegging på eksamen; Praktisk informasjon; PC-Mac-ordning; Skriftlig eksamen: Psykologi 2, Engelsk vg1, Kjemi 2. 2 Eksamenskontoret i Aust-Agder arrangerer eksamen i alle fag på videregående nivå, og det er to oppmeldingsperioder i året: Særskilt tilrettelegging

Tilrettelegging på eksamen; Praktisk informasjon; Lån og Torsdag 28. februar var det 160 ungdomsbedrifter fra de ulike videregående skolene i Akershus som. Forberedelser til eksamen. Nå nærmer eksamen seg raskt, og det er viktig at man sjekker at alle ting er i orden. Feks bøker, pc/Mac etc Regler for tilrettelegging av eksamen. Ålesund videregående skole Postboks 676 6001 Ålesund. Tlf: 71 28 26 00 E-post: alesund.vgs@mrfylke.no. Ansvarleg red.

Tilrettelegging og fritak av eksamen - Privatisteksamen - Oslo kommun

Tilrettelegging på eksamen; videregående skole har ÅPEN SKOLE onsdag 16. januar fra kl. 17-20. Dersom du har spørsmål om spesialundervisning og. Treng du særskild tilrettelegging for å kunne gjennomføre eksamen, må du søkje om dette. Dette vert vurdert ut frå dokumentert behov, og innvilga så langt som. Bestemmelsene om tilrettelegging av eksamen er primært ment å skulle avhjelpe fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, derimot ikke manglende. Dette et vedleggsskjema for deg som har søkt om videregående opplæring i skole eller bedrift, og som har eller kan ha behov for tilrettelegging av ulik grad Tilrettelegging på eksamen; Praktisk informasjon; Tilrettelagt opplæring ved Rælingen videregående skole retter seg først og fremst mot å forberede.

opplysninger om tilrettelegging for tidligere elev ved deres skole. Fått utvidet tid på eksamen Utvidet tid på videregående opplærin Eksamen; Retningslinjer for Produksjon) er et opplæringstilbud til elever med spesiell tilrettelegging. Frogn videregående skole tilbyr tilrettelagt opplæring. Strømmen videregående skole tilbyr utdanningspogrammene design og håndverk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon og påbygg. OsloMet - storbyuniversitetet - Har du behov for tilrettelagt eksamen av medisinske eller andre dokumenterte årsaker? Da kan du søke om tilrettelagt eksamen Dersom du av medisinske eller andre grunner har behov for tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette innen fristen 1. oktober

Fristen for å søke om tilrettelegging på eksamen er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Vi ønsker at du sende Hvis du har et helseproblem eller en funksjonsnedsettelse kan du søke om individuelt tilrettelagt eksamen. Både kroniske og midlertidige tilstander kan gi deg rett. Østfold fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring, samferdsel, regional planlegging, klima- og miljø, næringsutvikling, kultur, kulturminne, tannhelse. Annen tilrettelegging. Eksempler på andre former for særskilt tilrettelegging ved eksamen: 2014 ©Dalane videregående skole / Kontakt dalane-vgs@skole.rogfk.no. Du kan søke om tilrettelegging av eksamen dersom du har en funksjonsnedsettelse eller et helseproblem som fører til ulemper i eksamenssituasjonen Som elev i videregående skole må du ta kontakt med skolen din for å få Hvis du trenger særskilt tilrettelegging ved eksamen må du søke om dette.

populær: